cadaster نمایش دریافت پروانه سینمایی

cadaster: نمایش دریافت پروانه سینمایی اولین فیلم مهران مدیری اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت ۷۱۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان جهت خرید هر کیلو مرغ تصویب شد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی از تصویب و ابلاغ دامنه قیمتی تازه جهت گوشت مرغ از کیلویی ۷۱۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان از سوی ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: البته پیش

قیمت ۷۱۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان جهت خرید هر کیلو مرغ تصویب شد

قیمت ۷۱۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان جهت خرید هر کیلو مرغ تصویب شد

عبارات مهم : بازار

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی از تصویب و ابلاغ دامنه قیمتی تازه جهت گوشت مرغ از کیلویی ۷۱۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان از سوی ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: البته پیش از این هم قیمت ۷۵۰۰ تومان جهت خرید هر کیلوگرم مرغ در بازار مصرف به عنوان قیمت سقف از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است بود.

محمدعلی کمالی سروستانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی سه سال گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت کف و سقفی جهت گوشت مرغ تعیین نکرده بود، در حالی که بر اساس قانون شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس این قیمت ها باید نسبت به خریداری یا عرضه گوشت مرغ در بازار اقدام کند.

قیمت ۷۱۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان جهت خرید هر کیلو مرغ تصویب شد

وی افزود: در جلسات متعددی که با مسئولان ستاد تنظیم بازار برگزار کردیم، مقرر شد تا قیمت کف و سقفی جهت گوشت مرغ تعیین شود که در این راستا قیمت ۷۳۰۰ تومان ۷۸۰۰ تومان تصویب و ابلاغ شد.البته پیش از این قیمت ۷۵۰۰ تومان جهت خرید هر کیلوگرم مرغ در بازار مصرف به عنوان قیمت سقف از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است بود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی اعلام کرد: شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس قیمت های تازه موظف است در صورت پایین آمدن قیمت گوشت مرغ از حداقل (۷۱۰۰ تومان) اعلام شده است این محصول را در جهت حمایت از مرغداران به قیمت مصوب تعیین شده است از تولیدکنندگان خریداری کند و در صورتی که هر کیلوگرم گوشت مرغ از ۷۸۰۰ تومان در بازار زیاد شد نسبت به عرضه ذخایر گوشت مرغ منجمد خود در جهت تعدیل قیمت و به نفع مصرف کنندگان اقدام کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی از تصویب و ابلاغ دامنه قیمتی تازه جهت گوشت مرغ از کیلویی ۷۱۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان از سوی ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: البته پیش

کمالی سروستانی با بیان اینکه در تعیین قیمت کف و سقف و جهت گوشت مرغ در ستاد تنظیم بازار چانه زنی های مورد نیاز صورت گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر باید تلاش کنیم تا قیمت گوشت مرغ را در حد متعادلی نگه داریم که بتوانیم به شرکت پشتیبانی امور دام و دیگر دستگاه های متولی در تنظیم بازار این محصول پروتئینی پر مصرف کمک کنیم. البته در حال حاضر قیمت کنونی گوشت مرغ پایین تر از قیمت های مصوب در بازار هست؛ به گونه ای که هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ تومان و پایین تر از قیمت ۴۷۳۰ تومانی تعیین شده است است و هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار با کم کردن حدود ۵۰ تومانی ۷۳۰۰ تومان فروخته می شود.

واژه های کلیدی: بازار | تنظیم | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs