cadaster نمایش دریافت پروانه سینمایی

cadaster: نمایش دریافت پروانه سینمایی اولین فیلم مهران مدیری اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌تواند از اعضای شورا باشد / کواکبیان

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه اخیر مجمع ۵۱ نفره نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌تواند از اعضای شورا باشد / کواکبیان

کواکبیان: شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند از اعضای شورا باشد

عبارات مهم : ایران

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه اخیر مجمع ۵۱ نفره نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر گفت: در این جلسه راجع به گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران بحث شد که به صراحت گفتم شهردار می تواند از داخل شورا باشد.

مصطفی کواکبیان در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی جلسه نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: نمایندگان مجلس دغدغه های خود را راجع به پرسشها مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح کردند. اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز مسائلی را مطرح کردند که جایی که خلاء قانونی وجود دارد نیازمند کمک مجلس هستند.

وی افزود: مقرر شد طرح های مربوط به شورای شهر به مجلس ارسال شود و نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم کمک کنند تا خلاءهای قانونی در مجلس برطرف شود. مواردی همچون مترو، کم کردن آلودگی هوا و محیط زیست در بودجه سال ۱۳۹۷ دیده شده است است ولی مقرر شد کارگروهی که تشکیل شده است بحث های مورد نظر اعضای شورای شهر را مطرح کنند تا به وسیله نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس پیگیری شود.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می‌تواند از اعضای شورا باشد / کواکبیان

وی ادامه داد: گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از دیگر مباحث مطرح شده است بود. در این جلسه عنوان شد که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران باید شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را به خوبی بشناسد و این شهر را دوست داشته باشد همچنین انگیزه مورد نیاز جهت مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران را داشته باشد.

کواکبیان تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد که شهردار انتخابی وجهه اصلاح طلبی داشته باشد ولی اختلافی بود که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران می تواند از داخل شورا باشد یا خیر که من به صراحت گفتم از داخل شورا هم می تواند باشد و مشکلی نیست البته شاید بعضی نظر دیگری داشته باشند. اسمی در این جلسه به عنوان گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح نشد ولی از داخل شورا گزینه ای به جز محسن هاشمی مطرح نیست.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه اخیر مجمع ۵۱ نفره نمایندگان پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی و شورای شهر

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شورای شهر | نمایندگان مجلس | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs